STA-AN wat?

Samen Tegen Armoede – Antwerps Netwerk (STA-AN) stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen de Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen (vwawn) met het oog op het maximaliseren van hun doel. Het netwerk vergroot zijn draagvlak en slagkracht door samenwerking met andere partners in de armoedebestrijding. STA-AN en de vijf verenigingen zijn een partner in het stedelijk beleid. STA-AN verwoordt de missie van een vwawn als volgt:

Een vereniging is veel meer dan een ontmoetingsplek voor mensen in armoede. Het is een expertisecentrum en sociale innovator die samen met mensen in armoede kennis opbouwt, en de verbinding maakt tussen authentieke verhalen en structurele uitsluitingsmechanismen, om drempels tot participatie weg te werken. De vwawn hebben iets unieks te bieden: ze bereiken en engageren mensen in armoede die vanuit hun authentieke ervaring deelnemen aan allerhande acties die bijdragen tot armoedebestrijding. Ze realiseren dit door:

    • Een ‘informele aanpak’, gelijkwaardig te werken en zo een veilige ruimte te scheppen,
    • een ‘enabling niche’ te creëren waar mensen op eigen tempo kunnen deelnemen en groeien,
    • zich actief in te zetten om vanuit individuele verhalen en ervaringen kennis op te bouwen over structureel/collectieve drempels tot participatie. De vwawn zetten zich in om deze drempels weg te werken.

Elke Antwerpse vereniging heeft zo een basiswerking en themaspecifiek projectwerk. Ontdek deze hieronder. Benieuwd naar hoe we werken en welke sociale impact we beogen? Klik hier.

Verenigingen

Maak hier kennis met de 5 verenigingen die werken rond armoedebestrijding in Antwerpen en die wij met STA-AN overkoepelen en ondersteunen: