Ontdek onze webwinkel

We openden zonet onze STA-AN webwinkel. Voorlopig nog heel bescheiden, stapsgewijs bieden we hier nieuw materiaal aan zoals leesvoer, vormingen en vormingsmateriaal. Allemaal ontwikkeld door onze verenigingen en met de ervaringsdeskundigheid van onze diverse basis-en projectwerkingen.

Surf door naar de webwinkel.